Daljinski terminal DT-10BM

Sve veće potrebe za korištenjem obnovljivih izvora energije dovele su do snažnog razvoja kogeneracijskih postrojenja na biomasu za proizvodnju električne i toplinske energije. Daljinski terminal DT-10BM dio je asortimana daljinskih terminala serije DT-10 namjenski razvijen za potrebe daljinskog nadzora, mjerenja, zaštitu i upravljanja sklopnim postrojenjem kao i priključkom elektrane na distribucijsku mrežu. Daljinski terminal DT-10BM smješta se u neposrednu blizinu srednjenapnske aparature i energetskog transformatora. Daljinski terminal omogućuje odvajanje elektrane od distribucijske mreže u slučaju kvara na vodu ili na zahtjev operatora sustava. Također se koristi za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje srednjenaponskom sklopnom aparaturom te numeričku nadstrujnu zaštitu transformatora.

Preko monitora kvalitete u funkciju nadzora uključene su funkcije mjerenja energetskih veličina, kao i funkcije kontrole kvalitete energije u skladu sa Euro normom EN 50160, odnosno standardom IEC 61000-4-30 klasa A ili klasa S. Na mjerne transformatore u mjernom polju sklopne aparature priključeno je i obračunsko brojilo el. energije koje preko konvertora može komunikacijski informacije o predaji energije proslijediti na dvije strane tj. vlasniku elektrane i operatoru sustava. Upravljanje aparatima može se izvoditi lokalno pomoću tipkovnice i grafičkog LCD pokazivača ili daljinski (optička veza, GPRS veza, radio veza) iz centra vođenja elektrane i/ili centra operatora sustava pomoću SCADA sustava DT-DIALOG. DT-10BM ima vlastito istosmjerno besprekidno napajanje. Svaka manipulacija sklopnim aparatima ili prorada zaštite kronološki je registrirana u terminalu i može se isčitavati lokalno i daljinski.

[showhide type=”opis” more_text=”Prikaži više” less_text=”Sakrij prikaži više”]

  • multiprocesorski distribuirani sustav
  • komunikacijska veza RS 485 između Komunikacijske jedinice i lokalnih terminala unutar DT-10BM
  • komunikacija između centara vođenja (SCADA sustava) i daljinskog terminala moguća preko različitih medija (optička veza, GPRS,radio veza)
  • protokol komunikacije MODBUS, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104
  • nadzor predaje energije elektrane na strani proizvođača i operatora sustava
  • mjerenje i registracija energetskih veličina, zaštita voda i zaštita transformatora
  • samotestiranje i signalizacija raspoloživosti svakog lokalnog terminala i komunikacijske jedinice
  • lokalna signalizacija stanja postrojenja i prikaz mjerenih vrijednosti postrojenja (alfanumerički ili grafički LCD pokazivač i LED elementi)
  • integrirano istosmjerno besprekidno napajanje u terminalu
  • kontrola kvalitete energije u skladu sa EN 50160 i IEC 61000-4-30 klasa A ili klasa S

 
Katalog je dostupan samo registriranim korisnicima

[restrict]
kataloški list
[/restrict]
[/showhide]

Back to top