Alarmna signalizacija

  • Alarm monitor sa:  8, 16, 32 ili 64 digitalna ulaza
  • lokalna signalizacija na LED elementima ili relejnim izlazima
  • izmjenjive labele za opis pojedinog kanala
  • Analogni monitori sa 8 ili 16 analognih ulaza (Pt-100, 4-20mA, 0-10V) i/ili digitalnih ulaza (kontakti)
  • lokalni prikaz mjerenih veličina na LCD pokazivaču, daljinski prikaz preko komunikacije
  • lokalna signalizacija ALERT i DANGER nivoa po pojedinom kanalu na MULTI LED elementima za svaki kanal
  • alarmiranje u skladu sa DIN 19235 ili ISA alarmnim sekvencama
  • komunikacije RS485, F.O., Ethernet
  • protokoli komunikacije Modbus RTU(TCP), IEC 60870-5-101/103/104, IEC 61850
  • programska oprema za registraciju i vizualizaciju alarma AM-Dialog NET

 

Back to top