Financira EU

Projekt: Digitalizacijom poslovanja i poslovnih procesa poduzeća IEL d.o.o. do jače tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i veće produktivnosti – NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0019

Korisnik: IEL d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta: 08. ožujka 2023. godine – 08. ožujka 2024. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 59.539,44 EUR

Iznos sufinanciranja EU: 26.901,99 EUR

Opis projekta:

Ključan problem je upravo nedovoljan stupanj digitalizacije poslovnih procesa i ukupnog poslovanja. Projektom se ispunio cilj, odnosno ulaganjem u digitalizaciju poduzeća IEL d.o.o. u vidu nabavke ERP – a za integraciju poslovnih procesa, računalne opreme te jačanjem digitalnih vještina zaposlenika omogućena je digitalna transformacija poslovanja i poslovnih procesa, a što za rezultat ima jačanje tržišne pozicije, veću konkurentnosti i rast produktivnosti.

Predmetni projekt se ogleda u nabavci potrebne hardverske opreme i ERP sustava koji su kao takvi operativni preduvjet za podizanje stupnja  digitalizacije poslovanja. Konkretno su tokom projekta provedene sljedeće aktivnosti:

 1. nabava digitalnih rješenja i jačanje digitalnih vještina zaposlenika
 2. nabava računalne opreme namijenjene unapređenju digitalizacije
 3. izrada i provedba plana digitalne transformacije
 4. promidžba i vidljivost

Ciljne skupine projekta su klijenti kojima će se isporučivati veća količina kvalitetnih proizvoda u istom vremenu, zaposlenici koji će raditi u boljim radnim uvjetima te društvena zajednica čijem boljitku će se doprinijeti povećanjem prihoda i rastom na novim tržištima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj ili svrha projekta Korisnika IEL d.o.o. glasi: “Ulaganjem u digitalizaciju u vidu nabavke ERP rješenja i računalne opreme te jačanjem digitalnih vještina zaposlenika omogućiti digitalnu transformaciju poslovanja i poslovnih procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća, većom konkurentnosti i rastom produktivnosti”

Očekivani rezultati projekta su:

 • nabavljeno 1 (jedno) ERP rješenje za optimizaciju i povećanje efikasnosti poslovnih procesa u poslovanju
 • više od 30% zaposlenika pojačalo je digitalne vještine za rad u ERP – u
 • nabavljeno 5 (pet) komada desktop stolnih računala – tip 1
 • nabavljeno 4 (četiri) komada desktop stolnih računala – tip 2
 • nabavljeno 2 (dva) prijenosna računala
 • nabavljeno 7 (sedam) barkod čitača
 • izrađen i isporučen 1 (jedan) plan digitalne transformacije poslovanja poduzeća IEL d.o.o. koji predstavlja sveukupnu uputu kako provesti mjere digitalizacije, uz koje resurse i s kojim ciljem
 • informativni plakati o projektu su postavljeni na frekventna mjesta i promiču prednosti korištenja bespovratnih sredstava iz EU, točnije iz NPOO – a
 • naljepnice su stavljene na nabavljenu opremu i projektnu dokumentaciju kako bi se promicale prednosti korištenja bespovratnih sredstava iz EU, točnije iz NPOO – a
 • na službenoj Web stranici poduzeća postavljena je objava sa službenim amblemima i kratkim opisom projekta

 

Kontakt osoba za više informacija:

Davor Štefok
E-mail adresa: iel@iel.hr
Mobitel: +385 92 286 8088

 

Dodatne informacije o EU fondovima možete pronaći na stranicama:

https://fondovieu.gov.hr

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost poduzeća IEL d.o.o.

Back to top