Daljinsko vođenje trafostanica (rasklopišta) 10(20)/0,4 kV

  • Daljinski terminali DT-10TS namijenjeni su za daljinsko vođenje trafostanica (rasklopišta) 10(20)/0,4kV i priključka Obnovljivih izvora energije (OIE)
  • u ovisnosti o kompleksnosti postrojenja osim nadzora i upravljanja u Daljinski terminal mogu biti integrirane i funkcije indikacije dozemnog i kratkog spoja, te funkcije mjerenja energetskih parametara i kvalitete električne energije
  • Daljinski terminali mogu biti realizirani u više izvedbi npr. kao jedinstveni ormar, u dva dijela ili integriran u sklopnu aparaturu
  • za složeno distribucijsko postrojenje (priključka OIE) koriste se Daljinski terminali DT-10TSp koji mogu integrirati osim navedenih funkcija i funkcije zaštite polja za odvajanje
  • za mjerenje struja i napona osim standardnih mjernih transformatora mogu se koristiti i nekonvencionalni senzori
  • Daljinski terminali mogu koristiti sve standardne protokole: MODBUS RTU(TCP), IEC 60870-5-101(104), IEC 61850 za komunikaciju sa SCADA centrom

 

Back to top