EU fondovi

 

Naziv projekta: Razvojno ispitivanje uređaja za nadzor kvalitete električne energije u naprednim mrežama

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

U sklopu projekta obavljena su razvojna ispitivanja Mjernog terminala MT-20 namijenjenog za nadzor kvalitete električne energije u naprednim mrežama. Razlog prijave na razvojni natječaj je ubrzanje razvoja proizvoda i plasmana uređaja na tržište. EU norme su vrlo zahtjevne i velika je prednost dobro odrađenih razvojnih ispitivanja da se proizvod optimizira te se povećava ne samo vjerojatnost da će zadovoljiti norme za certifikaciju nego se i povećava kvaliteta proizvoda u smislu njegove uporabe i sigurnosti za okoliš i ljudsko zdravlje. U ispitivanjima su primijenjene EU norme sigurnosti i elektromagnetske kompatibilnosti.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt je proveden u razdoblju 07.01.2021. – 30.03.2021.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je povećati konkurentnost tvrtke IEL d.o.o. na Europskom tržištu primjenom kvalitetnih i inovativnih rješenja u uređaju za nadzora kvalitete električne energije u naprednim mrežama.

Svrha projekta

Tvrtka IEL d.o.o. već dugi niz godina proizvodi uređaje za mjerenje paremetara elektroenergetskog sustava i naprednih mreža. U novoj generaciji uređaja mjereni parametri su prošireni i standardizirani te osiguravaju nadzor kvalitete energije.

Aktivnosti iz ovog projekta pomažu nam da ubrzamo razvoj uređaja, detektiramo eventualne probleme, osiguramo kompatibilnost uređaja  sa Normama i Standardima koje propisuje Europska unija, te omogućima certificiranja proizvoda.

Očekivani rezultati projekta         

  1. Mogućnost certificiranja proizvoda prema EU normama sigurnosti i elektromagnetske kompatibilnosti
  2. Poboljašana konkurentnost na tržištu EU.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 75.000,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 75.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 52.500,00 HRK

 


 

Naziv projekta: Razvojno ispitivanje skupine uređaja

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

U sklopu projekta obavljena su razvojna ispitivanja Upravljačko signalnog terminala UST-10Gc koji se koristi za nadzor i upravljanje distribucijskih/industrijskih trafostanica i priključka obnovljivih izvora energije na distributivnu mrežu te Indikatora kvara IK-40 koji je modularni uređaj namijenjen za usmjerenu detekciju i indikaciju dozemnog i kratkog spoja na maksimalno 4 energetska odvoda srednjenaponske mreže. U ispitivanjima su primijenjene EU norme sigurnosti i elektromagnetske kompatibilnosti.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt je proveden u razdoblju 01.09.2020. – 30.9.2020.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je povećati konkurentnost tvrtke IEL d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu primjenom kvalitetnih i inovativnih rješenja nadzora, upravljanja i indikacije kvara u SN distribucijskim/industrijskim trafostanicama i priključku obnovljivih izvora energije na distributivnu mrežu.

Svrha projekta

Tvrtka IEL d.o.o. već dugi niz godina proizvodi uređaje za nadzor i upravljanje trafostanicama kao i uređaje za dojavu i indikaciju dozemnih i kratkih spojeva u SN mreži. U novoj generaciji proizvoda uz poboljšanje funkcionalnih karakteristika posebnu pažnju smo posvetili ispitivanju sigurnosti uređaja i elektromagntske kompatibilnosti. Aktivnosti iz ovog projekta pomažu nam da ubrzamo razvoj uređaja, detektiramo eventualne probleme i osiguramo kompatibilnost uređaja  sa Normama i Standardima koje propisuje Europska unija.

Očekivani rezultati projekta

  1. Mogućnost certificiranja proizvoda prema EU normama sigurnosti i elektromagnetske kompatibilnosti
  2. Poboljašana konkurentnost na tržištu EU,

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 64.000,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 64.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 44.200,00 HRK

 


 

Za više informacija o projektima možete kontaktirati na: Darko Dobrenić iel@iel.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Back to top