Mjerni terminal MT-40S

Mjerni terminali serije MT-40S namijenjeni su za mjerenje, nadzor, registraciju i analizu kvalitete energetskih veličina u najsloženijim sustavima proizvodnje, distribucije i prijenosa energije. Brzim uzorkovanjem mjernih veličina struja i napona procesor izračunava prave efektivne vrijednosti (true RMS) struja, napona, snaga, energija, faktor snage i frekvencije. Osim mjerenja trenutnih vrijednosti električnih veličina procesor izračunava maksimalne, srednje i minimalne vrijednosti struja, napona, snaga u vremenskom intervalu (MD) te registrira navedene veličine.

U skladu sa Euro normom EN 50160 i standardom IEC 61000-4-30 klasa A Ed.2 i Ed.3 analizira kvalitetu električnih parametra mreže (harmonijska izobličenja, sadržaj harmonika, nadvišenja i propade napona, treperenje napona, asimetričnost itd) zbog kontrole realizacije ugovornih odnosa prodaje odnosno kupnje električne energije . Pomoću kolor grafičkog LCD pokazivača informacije o stanju pojedinog dijela mreže dostupne su lokalno, a preko ugrađenog Web servera dostupne su daljinski. Mjerni terminal omogućuje i lokalni prikaz EN 50160 na uređaju. Izvještaji su dostupni i preko e-mail poruka. Četiri komunikacijske linije i programske opreme MT-DIALOG 3, MT-QUALITY, IPQS ili Web preglednik omogućuju kompletan daljinski nadzor kvalitete mreže.

[showhide type=”opis” more_text=”Prikaži više” less_text=”Sakrij prikaži više”]

 • mjerenje trenutnih vrijednosti (true RMS) struja, napona, frekvencije, snage, faktora snage
 • mjerenje i analiza energija (EP, EQ) po tarifama
 • mjerenje harmonijskih komponenti struja/napona (do 50./63. harmonik) i harmonijskih izobličenja
 • mjerenje i analiza kvalitete energije u skladu sa EN 50160, IEC 61000-4-30 klasa A, Ed.2 i Ed.3, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15, IEC 61000-3-6/7
 • registracija vršnih, srednjih i minimalnih vrijednosti struja, napona, snage, energije sa vremenskom oznakom. Lokalni prikaz EN 50160 na uređaju.
 • registracija radne i jalove energije po tarifama i ukupno (do četiri tarife)
 • velika fleksibilnost za registraciju mjernih veličina u SD karticu kapaciteta do 8GB (1GB za 1 godinu)
 • 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza
 • 2 ulaza za mjerenje temperature i vlage (STH-3 senzor)
 • 4 analogna ulaza i 2 analogna izlaza
 • Web preglednik za parametrizaciju i analizu
 • MT-DIALOG 3 za parametrizaciju i analizu
 • MT-QUALITY, IPQS programi za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka sa ekspertnim sustavom
 • dva konfigurabilna porta RS232/RS485/F.O. za: komunikaciju sa sustavima mjerenja, nadzora i upravljanja i isčitavanje podataka
 • 10/100 Base-Tx (Fx) Ethernet port za komunikaciju sa LAN/WAN mrežom i Info terminalom ITK-20
 • isčitavanje podataka pomoću USB diska ili računala

 
Katalog je dostupan samo registriranim korisnicima

[restrict]
kataloški list
[/restrict]
[/showhide]

Back to top