Mjerni terminal MT-30S

Mjerni terminali serije MT-30 namijenjeni su za mjerenje, nadzor, registraciju i analizu kvalitete energetskih veličina u sustavima proizvodnje, distribucije i prijenosa energije. Brzim uzorkovanjem mjernih veličina struja i napona procesor izračunava prave efektivne vrijednosti (true RMS) struja, napona, snaga, energija, faktor snage i frekvencije. Osim mjerenja trenutnih vrijednosti električnih veličina procesor izračunava maksimalne, srednje i minimalne vrijednosti struja, napona, snaga u vremenskom intervalu (MD) te registrira navedene veličine.

U skladu sa Euro normom EN 50160 i standardom IEC 61000-4-30 klasa A analizira kvalitetu električnih parametra mreže (harmonijska izobličenja, sadržaj harmonika, nadvišenja i propade napona, treperenje napona, asimetričnost itd) zbog kontrole realizacije ugovornih odnosa prodaje odnosno kupnje električne energije . Pomoću grafičkog LCD pokazivača informacije o stanju pojedinog dijela mreže dostupne su lokalno. Četiri komunikacijske linije i Sustavi za nadzor kvalitete energije MTPQS ili IPQS omogućuje kompletan daljinski nadzor kvalitete mreže.

[showhide type=”opis” more_text=”Prikaži više” less_text=”Sakrij prikaži više”]

 • mjerenje trenutnih vrijednosti (true RMS) struja, napona, frekvencije, snage, faktora snage
 • mjerenje i analiza energija (EP, EQ) po tarifama
 • mjerenje harmonijskih komponenti struja i napona (do 50. harmonika) i harmonijskih izobličenja
 • mjerenje i analiza kvalitete energije u skladu sa Euro normom EN 50160, IEC 61000-4-30 klasa A, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15
 • registracija vršnih, srednjih i minimalnih vrijednosti struja, napona, snage, energije sa vremenskom oznakom
 • registracija radne i jalove energije po tarifama i ukupno (do četiri tarife)
 • velika fleksibilnost za registraciju mjernih veličina u SD karticu kapaciteta do 8GB
 • 4 digitalna ulaza za nadzor statusa ili brojanje impulsa
 • 4 digitalna izlaza za upravljanje ili impulsni izlazi
 • 4 analogna izlaza
 • MT-DIALOG 3 za parametrizaciju, analizu MT-30
 • MT-QUALITY, IPQS programi za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka sa ekspertnim sustavom
 • dva konfigurabilna porta RS232/RS485/F.O. za: komunikaciju sa sustavima mjerenja, nadzora i upravljanja i isčitavanje podataka
 • 10/100 Base-Tx (Fx) Ethernet port za komunikaciju sa LAN/WAN mrežom i Info terminalom ITK-20
 • isčitavanje podataka sa prednje strane uređaja pomoću ručnog terminala RT-SQ

 
Katalog je dostupan samo registriranim korisnicima

[restrict]
kataloški list
[/restrict]
[/showhide]

Back to top