Konvertor protokola brojila KON-50

Konvertor protokola brojila električne energije KON-50 omogućuje komunikacijsko povezivanje elektroničkih brojila sa sustavima mjerenje i nadzora različitih protokola komunikacije. Moderna elektronička brojila najčešće koriste protokole komunikacije IEC 62056-21 ili IEC 61107, dok energetski SCADA sustavi koriste IEC 60870-5-101, MODBUS RTU ili IEC 60870-5-104 protokole. Konvertor KON-50 osim konverzije protokola ima i mogućnost (opcija) prosljeđivanja informacije na dva različita sustava mjerenja i nadzora tj. može posjedovati dvije odvojene linije za komunikaciju. Mediji za komunikaciju na pojedinim linijama mogu biti RS232, RS485, optika (P.F.O ili G.F.O.), GSM/GPRS ili ETHERNET (MODBUS-TCP). Osim navedenih protokola na zahtjev moguće je realizirati i druge konverzije protokola.

 
Katalog je dostupan samo registriranim korisnicima

[restrict]

kataloški list
[/restrict]

Back to top