Terminal polja TP-10

Terminal polja TP-10 je multifunkcionalni uređaj namijenjen za mjerenje, zaštitu, nadzor i upravljanje u srednjenaponskim trafostanicama, industrijskim postrojenjima i elektranama obnovljivih izvora energije (OIE). Terminal polja realiziran je na osnovi multiprocesorske tehnologije i numeričke obrade signala. Brzim uzorkovanjem mjerenih veličina struja i napona procesor izračunava trenutnu vrijednost i u skladu sa postavljenim algoritmima realizira zadane funkcije mjerenja, zaštite i upravljanja. Pri priključku OIE na SN mrežu TP-10 ima mogućnost odvajanja elektrane od distribucijske mreže u slučaju kvara na vodu te djeluje na proradu SN prekidača za odvajanje preko nadstrujne zaštite tj. zaštite od preopterećenja, kratkog spoja i dozemnog spoja kao i podnaponske, nadnaponske, podfrekventne, nadfrekvetne, df/dt zaštite, te zaštite od otkaza prekidača.

[showhide type=”opis” more_text=”Prikaži više” less_text=”Sakrij prikaži više”]

Ukoliko se želi automatski uklop može se izabrati funkcija Automatskog ponovnog uklopa (APU). Upravljanje sklopnim aparatima može se izvoditi lokalno preko tipkovnice i daljinski preko optičke ili RS485 komunikacije. Osim funkcije upravljanja TP-10 na grafičkom LCD pokazivaču dinamički signalizira stanje sklopnih aparata, i prikazuje mjerene vrijednosti električnih veličina (3xI, Io, 3xUf, 3xUl, Uo, P, Q, S, cos φ) pojedinog polja. Terminal polja omogućuje i funkcije lokalne i daljinske signalizacije (16 LED elemenata). Alarmirati se mogu različita stanja objekta (elektrane) preko njihovih kontakata npr. prorada neke od zaštita, način pogona elektrane (rad na mreži, izolirani pogon, izvan pogona) itd. Konfigurabilnim logičkim funkcijama (AND, OR, IF,Timers, Counters..) moguća korisnička realizacija specifičnih blokada, zaštita i upravljanja postrojenjem. Terminali polja mogu se komunikacijski povezati sa Centralnom jedinicom CJ, Info terminalom IT-2, Daljinskim terminalom DT-10TS ili nekim drugim SCADA sustavom radi daljinskog vođenja postrojenja.

 • numerička obrada signala
 • jednostavan priključak standardnih transformatora ili nekonvencionalnih senzora
 • zaštita od negativne komponente struje, zaštita od otkaza prekidača
 • mjerenje (3xI, Io, 3xUf, 3xUl, Uo, P, Q, S, cos φ)
 • lokalno i/ili daljinsko upravljanje sklopnim aparatima (do 5, na zahtjev više aparata)
 • obrada alarma u skladu sa DIN 19235 ili ISA alarmnim sekvencama
 • grafički prikaz stanja aparata na LCD pokazivaču
 • samotestiranje, lokalna i daljinska signalizacija raspoloživosti uređaja
 • vlastito napajanje ulaznih kontakata galvanski odvojeno od napajanja uređaja
 • male dimenzije prema standardu DIN 43700 za ugradbene instrumente
 • protokoli komunikacija MODBUS RTU (TCP), IEC 60870-5-103 (104), IEC 61850

 
Katalog je dostupan samo registriranim korisnicima

[restrict]
kataloški list
[/restrict]
[/showhide]

Back to top