Mjerni terminal MT-20S

Mjerni terminali MT-20S modernizirani su monitori kvalitete MT-20 u skladu sa novim standardom IEC 61000-4-30 klasa S Ed.3, a namijenjeni su za mjerenje, nadzor, registraciju i analizu kvalitete energetskih veličina u sustavima proizvodnje i distribucije energije. Brzim uzorkovanjem mjernih veličina struja i napona procesor izračunava prave efektivne vrijednosti (true RMS) struja, napona, snaga, energija, faktor snage i frekvencije. Osim mjerenja trenutnih vrijednosti električnih veličina procesor izračunava maksimalne, srednje i minimalne vrijednosti struja, napona, snaga u vremenskom intervalu (MD) te registrira navedene veličine.

U skladu sa EN 50160 i novim standardom IEC 61000-4-30 klasa S Ed.3, analizira kvalitetu električnih parametra mreže (harmonijska izobličenja, sadržaj harmonika, nadvišenja i propade napona, treperenje napona, asimetričnost itd) te pomoću programa MT-DIALOG 3 obrađuje i registrira mjerene veličine. Pomoću grafičkog LCD pokazivača informacije o stanju pojedinog dijela mreže dostupne su lokalno. Četiri komunikacijske linije i Sustavi za nadzor kvalitete energije MTPQS, IPQS ili Web preglednik omogućuju vrlo ekonomičan daljinski nadzor kvalitete mreže.

[showhide type=”opis” more_text=”Prikaži više” less_text=”Sakrij prikaži više”]

 • mjerenje trenutnih vrijednosti (true RMS) struja, napona, frekvencije, snage, faktora snage
 • mjerenje i analiza energija (EP, EQ) po tarifama
 • mjerenje harmonijskih komponenti struja i napona (do 63. harmonika) i harmonijskih izobličenja
 • mjerenje i analiza kvalitete energije u skladu sa EN 50160 i IEC 61000-4-30 klasa S, Ed.3
 • registracija vršnih, srednjih i minimalnih vrijednosti struja, napona, snage, energije sa vremenskom oznakom
 • registracija radne i jalove energije po tarifama i ukupno (do četri tarife)
 • velika fleksibilnost za registraciju mjernih veličina u SD karticu kapaciteta do 8GB
 • 4 digitalna ulaza za nadzor statusa ili brojanje impulsa
 • 4 digitalna izlaza za upravljanje ili impulsni izlazi
 • 4 analogna izlaza
 • MT-DIALOG 3 za parametrizaciju,analizu MT-20S
 • MT-QUALITY program za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka sa ekspertnim sustavom
 • dva konfigurabilna porta RS232/RS485/F.O. za: komunikaciju sa sustavima mjerenja, nadzora i upravljanja i isčitavanje podataka
 • 10/100 Base-Tx (Fx) Ethernet port za komunikaciju sa LAN/WAN mrežom i Info terminalom ITK-20
 • USB port za isčitavanje registriranih podataka pomoću Ručnog terminala RT-SQ

 
Katalog je dostupan samo registriranim korisnicima

[restrict]
kataloški list
[/restrict]
[/showhide]

Back to top