Mjerni terminal MT-50

Mjerni terminali serije MT-50 namijenjeni su za mjerenje, nadzor, registraciju i analizu kvalitete energetskih veličina u najsloženijim sustavima proizvodnje, distribucije i prijenosa energije. Brzim uzorkovanjem mjernih veličina struja i napona procesor izračunava prave efektivne vrijednosti (true RMS) struja, napona, snaga, energija, faktor snage i frekvencije. Osim mjerenja trenutnih vrijednosti električnih veličina procesor izračunava maksimalne, srednje i minimalne vrijednosti struja, napona, snaga u vremenskom intervalu (MD) te registrira navedene veličine.

U skladu sa Euro normom EN 50160 i standardom IEC 61000-4-30 klasa A, Ed.2 i Ed.3 analizira kvalitetu električnih parametra mreže (harmonijska izobličenja, sadržaj harmonika, nadvišenja i propade napona, treperenje napona, asimetričnost itd) zbog kontrole realizacije ugovornih odnosa prodaje odnosno kupnje električne energije. Pomoću velikog kolor grafičkog LCD pokazivača (5,7″) informacije o stanju pojedinog dijela mreže dostupne su lokalno, a preko ugrađenog Web servera dostupne su daljinski. Mjerni terminal omogućuje i lokalni prikaz EN 50160 na uređaju. Izvještaji su dostupni i preko e-mail poruka. Četiri komunikacijske linije, niz digitalnih/analognih ulaza/izlaza i programske opreme MT-DIALOG 3, MT-QUALITY, PQ VISION ili Web preglednik omogućuju kompletan daljinski nadzor kvalitete mreže.

[showhide type=”opis” more_text=”Prikaži više” less_text=”Sakrij prikaži više”]

 • mjerenje trenutnih vrijednosti (true RMS) struja (4/8), napona (4/8), frekvencije, snage, faktora snage, MTU signala, više monitora u jednom kućištu
 • mjerenje i analiza energija (EP, EQ) po tarifama
 • mjerenje harmonijskih komponenti struja i napona (do 63. harmonika) i harmonijskih izobličenja, RVC
 • analiza tranzijenata – COMTRADE format
 • mjerenje i analiza kvalitete energije u skladu sa EN 50160, IEC 61000-4-30 klasa A, Ed.2 i Ed.3, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15, IEC 61000-3-6/7
 • registracija vršnih, srednjih i minimalnih vrijednosti struja, napona, snage, energije sa vremenskom oznakom
 • registracija radne i jalove energije po tarifama i ukupno (do četri tarife)
 • velika fleksibilnost za registraciju mjernih veličina u SD karticu kapaciteta do 8GB (1GB za 1 godinu)
 • 16 programabilnih digitalna ulaza
 • 8 programabilnih digitalnih izlaza
 • 4 programabilna analogna ulaza i 4 izlaza
 • MT-DIALOG 3 za parametrizaciju, analizu MT-50
 • MT-QUALITY, PQ VISION programi za prikupljanje, analizu i registraciju podataka
 • dva konfigurabilna porta RS232/RS485 za komunikaciju sa sustavima mjerenja, nadzora i upravljanja i isčitavanje podataka
 • optička komunikacija, ugrađeni Web server
 • 10/100 Base-Tx(Fx) Ethernet port ili Ethernet preklopnik za komunikaciju sa LAN/WAN mrežom i Info terminalom kvalitete ITK-20 ili drugim sustavima
 • isčitavanje podataka sa prednje strane uređaja pomoću USB diska ili računala

 
Katalog je dostupan samo registriranim korisnicima

[restrict]
kataloški list
[/restrict]
[/showhide]

Back to top