Sustav nadzora vibracija SNV

  • permanentno mjerenje apsolutnih i/ili relativnih vibracija osovinskog voda
  • zaštita elemenata osovinskog voda
  • po jednoj osovini Procesna jedinica PJ (verzija 1) ima mogućnost nadzora više mjernih točaka
  • priključak na standardne davače vibracija (akcelerometri i induktivni davači)
  • dva stupnja signalizacije nivoa vibracija (ALERT i DANGER) numerička i grafička vizualizacija nivoa vibracija na Procesnoj jedinici PJ (verzija 1)

 
Katalog je dostupan samo registriranim korisnicima

[restrict]
kataloški list
[/restrict]

Back to top