Analogni monitor ANA-3

Analogni monitor se koristi u svim postrojenjima gdje se žele kontinuirano mjeriti i nadzirati alarmna stanja mjerenih veličina. Osim analognih veličina moguće je nadzirati i alarmna stanja digitalnih veličina. Na monitor se mogu direktno priključiti mjerni davači sa strujnim izlazom 0(4)-20mA ili naponskim izlazom 0-10V kao i davači otporničkog tipa npr. Pt-100 za koje nisu potrebni dodatni mjerni pretvornici te senzori vlage i temperature STH-3. Analogni monitor može se ugraditi u panel.

Primjena mikroprocesorske tehnologije osigurava ispunjenje najstrožih zahtjeva u pogledu točnosti, pouzdanosti i raspoloživosti pri upotrebi analognih monitora u procesnim ili energetskim postrojenjima.

[showhide type=”opis” more_text=”Prikaži više” less_text=”Sakrij prikaži više”]

 • mikroprocesorska obrada do osam mjerenih signala
 • mjereni signali mogu biti analogni i/ili digitalni
 • četiri alarmne granice po mjerenom kanalu
 • visoka točnost mjerenja
 • direktan priključak davača bez mjernih pretvornika (za davače otpora, npr Pt-100)
 • direktni priključak senzora vlage i temperature STH
 • alfanumerički LCD pokazivač (2×16 karaktera) za komunikaciju korisnik-proces (prikaz mjerene vrijednosti, alarmiranje, parametrizaciju, itd)
 • automatski ili ručni izbor mjernog mjesta koje se prikazuje
 • jednostavno postavljanje parametara i alarmnih granica sa prednje ploče pomoću LCD pokazivača i tipkovnice
 • obrada alarma u skladu sa DIN 19235 ili ISA alarmnim sekvencama
 • memoriranje zadnjih dvadeset alarma sa vremenskom oznakom nastajanja (opcija)
 • osim osnovnih funkcija mjerenja i alarmiranja monitor može pratiti srednje vrijednosti više mjerenih mjesta,
 • odstupanje pojedinih mjesta od srednje vrijednosti kao i gradijent (opcija)
 • sat realnog vremena (opcija)
 • samotestiranje, lokalna i daljinska signalizacija raspoloživosti monitora
 • ugradnja na panel prema standardu DIN43700 za ugradbene instrumente ili ugradnja na zid
 • jednostavan priključak upotrebom utične stezaljke
 • mogućnost komunikacije RS485, optičke ili ETHERNET sa nadređenim sustavom

 
Katalog je dostupan samo registriranim korisnicima

[restrict]
kataloški list
[/restrict]
[/showhide]

Back to top