Daljinski terminal DT-10VE

Sve veće potrebe za korištenjem obnovljivih izvora energije dovele su do snažnog razvoja vjetroelektrana tj. postrojenja za proizvodnju električne energije iz vjetra. Daljinski terminal DT-10VE dio je asortimana daljinskih terminala serije DT-10 namjenski razvijen za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja sklopnim postrojenjem vjetroelektrane. Daljinski terminal DT-10VE smješta se u podnožje vjetroagregata ili u kućicu kraj vjetroagregata, gdje se nalazi srednjenaponska sklopna aparatura, energetski transformator i NN postrojenje. Daljinski terminal koristi se za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje srednjenaponske sklopne aparature, numeričku nadstrujnu zaštitu transformatora kao i detekciju i indikaciju dozemnog i kratkog spoja u mreži.

U funkciju nadzora mogu se uključiti i funkcije mjerenja energetskih veličina, kao i funkcije kontrole kvalitete energije u skladu sa Euro normom EN 50160, odnosno standardom IEC 61000-4-30 klasa S. U krajnjoj trafostanici (priključak elektrane na SN mrežu) Daljinski terminal je opremljen Terminalom polja TP-10, obračunskim brojilom i uređajem za kontrolu kvalitete energije klase S. Upravljanje aparatima RMU i priključka može se izvoditi lokalno pomoću tipkovnice i grafičkog LCD pokazivača ili daljinski (optička veza, GPRS veza, radio veza) iz centra vođenja pomoću SCADA sustava. DT-10VE ima vlastito istosmjerno besprekidno napajanje. Svaka manipulacija sklopnim aparatima ili prorada zaštite kronološki je registrirana u terminalu i može se iščitavati lokalno i daljinski.

[showhide type=”opis” more_text=”Prikaži više” less_text=”Sakrij prikaži više”]

  • multiprocesorski distribuirani sustav
  • komunikacijska veza RS 485 između centralne jedinice i lokalnih terminala unutar DT-10VE
  • komunikacija između centra vođenja (SCADA sustava) i daljinskog terminala preko različitih medija (optička veza, GPRS veza, radio veza)
  • protokol komunikacije MODBUS, ETHERNET, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104
  • komunikacija sa centrom vo|enja moguća na poziv (“polling”) i na događaj (“event”)
  • kronološka registracija događaja, rezolucija 1ms
  • samotestiranje i signalizacija raspoloživosti svakog lokalnog terminala i centralne jedinice
  • lokalna signalizacija stanja postrojenja i prikaz mjerenih vrijednosti postrojenja (alfanumerički ili grafički LCD pokazivač i LED elementi)
  • integrirano istosmjerno besprekidno napajanje u terminalu
  • u trafostanici priključka vjetroparka na SN distribucijsku mrežu Daljinski terminal DT-10VE opremljen je sa: Terminalom polja TP-10, obračunskim brojilom i monitorom kvalitete MT-20Q

 
Katalog je dostupan samo registriranim korisnicima

[restrict]
kataloški list
[/restrict]
[/showhide]

Back to top